Psikiyatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

mak-12

PSİKO-TEKNİK İNCELEME VE PSİKİYATRİ UZMANI KONTROLÜNDE SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYENEYE DAİR YÖNTEM VE ŞARTLAR

Pendik de Psikoteknik Merkezi olarak hizmet sağlıyoruz. Pendik Psikoteknik Belgesi, Pendik Psikoteknik Raporu ve Pendik Psikoteknik Testi ile 1 saatte Psikoteknik Belgenizi hemen alabilirsiniz.

 1. Sürücülerde bulunan ve kaza riskini en aza indirecek şekilde araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet  seviyelerini objektif yollarla ölçmek üzere açılacak psiko-teknik değerlendirme kurumlarının nitelikleri, çalışmaları, ruhsatlandırılması ve denetimleri ile psikiyatri kontrolü  ile ilişkin yöntem ve şartları belirtmektedir.
 2. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde veya müstakil olarak açılacak psikoteknik değerlendirme kurumlarını psikiyatri kontrolü yapan reel şahısları ve sağlık kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutulacak sürücüleri kapsayan tanımlar.
 3. Bu yöntem ve şartlarda geçen;
  1. Bakan: Sağlık Bakanını,
  2. Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  3. Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
  4. Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
  5. Kanun: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanununu,
  6. Merkez: Psiko-teknik değerlendirme yapmak üzere müdürlükçe ruhsatlandırılmış ve bu yöntem ve şartlara uygun olarak faaliyet gösteren psiko-teknik değerlendirme kurumlarını,
  7. Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
  8. Psiko-teknik inceleme: İncelemeye tabi tutulacak sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor kabiliyet seviyelerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test etme yolları ile psikolog tarafından yapılan incelemeyi,
  9. Test cihazı: Sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş meslek kuruluşu norm onayı alınmış bilgisayar tabanlı psiko-teknik inceleme test sistemini kapsayan TSE/CE belgeli cihazını,
ifade eder.